YOUCAT Daily

Tue, May 18, 2021

J 17, 1-11a

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósł swoje oczy ku niebu i powiedział: "Ojcze, nadeszła godzina. Obdarz chwałą swego Syna, aby i Syn Ciebie obdarzył chwałą. Przekazałeś Mu władzę nad wszystkim, co żyje, aby On dał życie wieczne wszystkiemu, co Mu dałeś. A życie wieczne polega na tym, aby wszyscy poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i Tego, którego posłałeś – Jezusa Chrystusa. Ja obdarzyłem Cię chwałą na ziemi przez wypełnienie dzieła, które Mi zleciłeś do wykonania. Teraz zaś Ty, Ojcze, obdarz Mnie u siebie tą chwałą, jaką miałem u Ciebie przed zaistnieniem świata.

Objawiłem Twoje imię ludziom, których Mi dałeś ze świata. Należeli do Ciebie, lecz dałeś Mi ich, a oni zachowali Twoją naukę.

Teraz wiedzą, że wszystko, co Mi dałeś, pochodzi od Ciebie oraz że przekazałem im naukę, jaką Ty Mi przekazałeś. Oni ją przyjęli i naprawdę poznali, że przyszedłem od Ciebie. Uwierzyli też, że to Ty Mnie posłałeś. Ja za nimi proszę – nie proszę za światem. Proszę za tymi, których Mi powierzyłeś, gdyż należą do Ciebie. Wszystko, co jest moje, jest Twoje, a to, co Twoje, jest moje. Ja w nich doznałem chwały. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie. Ja wracam do Ciebie".

27

Jak powstały wyznania wiary?

Wyznania wiary pochodzą od Jezusa, który polecił swoim uczniom chrzcić. Mieli przy tym skłaniać ludzi do wyznania określonej wiary, a mianowicie wiary w Ojca, Syna i Ducha Świętego (Trójca Święta). (188-191)

Pierwotną formą wszystkich późniejszych formuł wyznania wiary jest wyznanie, że Jezus jest Panem, oraz Jego nakaz misyjny. Brzmi on: "Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach! Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19). Wszystkie formuły wyznania wiary Kościoła są rozwinięciem wyznania wiary w Boga Trójjedynego. Za każdym razem zaczynają się od wyznania wiary w Ojca, Stwórcę i Pana świata, potem w Syna, przez którego świat i my sami zostaliśmy zbawieni, i wreszcie następuje wyznanie wiary w Ducha Świętego, który jest Bożą obecnością w Kościele i w świecie.

Inspiracja
Latem 2019 roku mogłem wziąć udział w projekcie misyjnym wspólnoty Taizé we Francji. Pewnego wieczoru podczas modlitwy przeor, Brat Alois, przytoczył następującą myśl Brata Rogera, założyciela wspólnoty: "Proste pragnienie Boga już jest początkiem wiary". Te słowa rozpaliły płomień w moim sercu. Tam, w Taizé, odkryłem wiele rzeczy. Przypomniałem sobie, kim jestem: synem Króla Wszechświata, synem Ojca Niebieskiego.
Johny Joseph Alkhoueiry

Jeszcze lepsze codzienne doświadczenie wiary

Wzrastaj w wierze dzięki naszej oryginalnej aplikacji mobilnej.