YOUCAT Daily

pon., 27 czerwca 2022

Mt 8, 18-22

Gdy Jezus zobaczył gromadzący się wokół Niego tłum, polecił przeprawić się na drugą stronę jeziora. Wtedy przyszedł do Niego pewien nauczyciel Pisma i powiedział: „Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”.

Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory, a ptaki – gniazda, tylko Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy”.

A inny Jego uczeń powiedział: „Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca”. Ale Jezus odparł: „Pójdź za Mną, a umarli niech grzebią swoich umarłych”.

316

Co mogę zrobić, aby nie być samotnym w swoim zaangażowaniu?

Kto decyduje się żyć z Jezusem i w Kościele, naraża się w wielu krajach na niebezpieczeństwo podążania drogą samotności i niezrozumienia. Koncepcje materialistyczne i hedonistyczne okłamują świat, upiększając go, i uwodzą wielu życiem w ułudzie, dając fałszywe poczucie zadowolenia. Dlatego potrzeba „Kościoła małego”: grup wsparcia, kościołów domowych, spotkań modlitewnych, kręgów biblijnych, wspólnot duchowych, grup studiujących Pismo Święte i nauczanie Kościoła itd. W małych grupach, złączonych więzami przyjaźni, chrześcijanie mogą się nawzajem wspierać w wierze. Razem mogą się modlić, poszukiwać woli Bożej, tworzyć wspólnoty nauczania, które poznają naukę Kościoła, dzieląc ze sobą również czas wolny. Wszędzie, gdzie jeszcze nie ma takich grup, należy je koniecznie utworzyć, nawet jeśli będą się początkowo składały z dwóch lub trzech osób. Ważne jest, by grupy te były złączone z konkretną wspólnotą parafialną, na przykład przez wspólnie przeżywaną Eucharystię.
Inspiracja
„Wierzący nie leży na sofie!”. Powiedziała mi to kiedyś pewna zakonnica. Jezusa nie przebywał tylko w jednym miejscu, ale był wędrowcem nieustannie w drodze. Wcześniej tego nie rozumiałem. Dopiero dzięki wierze mogłem odkryć, jak wiele wewnętrznego pokoju znalazłem daleko od domu. Wyzwaniem pozostaje to, czy ja również żyję w ubóstwie jak Jezus.
Lukas Moritz

Jeszcze lepsze codzienne doświadczenie wiary

Wzrastaj w wierze dzięki naszej oryginalnej aplikacji mobilnej.