YOUCAT Daily

wt., 19 października 2021

Łk 12, 35-38

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Niech wasze biodra będą przepasane, a lampy zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, który ma wrócić z wesela, aby zaraz mu otworzyć, gdy przyjdzie i zapuka.

Szczęśliwi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy przyjdzie. Zapewniam was, że przepasze się, posadzi ich przy stole i, obchodząc, będzie im usługiwał. Szczęśliwi, jeśli przyjdzie o drugiej czy o trzeciej straży i tak ich zastanie!”.

324

Na jakich zasadach opiera się społeczność?

Każda społeczność opiera się na hierarchii wartości, która ustalana jest w duchu sprawiedliwości i miłości. (1886-1889, 1895-1896)

Żadna społeczność nie może trwale istnieć, jeżeli nie bazuje na jasnym systemie wartości, które znajdują swoje odzwierciedlenie w sprawiedliwym uporządkowaniu wzajemnych stosunków i w czynnym egzekwowaniu tej sprawiedliwości. Zgodnie z tym człowiek nigdy nie może być środkiem do celu w działaniach społeczności. Każda społeczność musi nieustannie zawracać z drogi niesprawiedliwości. Ostatecznie uda się to jedynie miłości, największemu przykazaniu społecznemu. Ona szanuje innych. Domaga się sprawiedliwości. Umożliwia zawrócenie z fałszywego kierunku.

Inspiracja
Bliskość jest potrzebna, by mogły być głoszone: słowo, sprawiedliwość, miłość w tak doskonały sposób, by odpowiedzią na nie była postawa wiary. Spotkanie, nawrócenie, jedność, komunia i solidarność wymagają „bliskości” jako konkretnego ewangelicznego kryterium.
Papież Franciszek
(*1936)

Jeszcze lepsze codzienne doświadczenie wiary

Wzrastaj w wierze dzięki naszej oryginalnej aplikacji mobilnej.