YOUCAT Daily

Tue, August 3, 2021

Mt 14, 22-36

Jezus polecił swoim uczniom, aby wsiedli do łodzi i przeprawili się przed Nim na drugi brzeg. On tymczasem miał odprawić tłum. Kiedy ludzie się rozeszli, wyszedł na górę, aby się modlić w samotności. Zapadł wieczór, a On sam tam przebywał. Tymczasem łódź oddaliła się już wiele stadiów od brzegu. Fale nią miotały, gdyż wiatr wiał z przeciwnej strony.

O czwartej straży nocnej przyszedł więc do nich po jeziorze, a gdy uczniowie zobaczyli Go idącego po jeziorze, przestraszyli się i mówili: "To jakaś zjawa!". I ze strachu zaczęli krzyczeć.

Wtedy Jezus natychmiast przemówił: "Uspokójcie się! Ja jestem. Nie bójcie się!". Piotr więc rzekł: "Panie! Jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do Ciebie po wodzie". A On odpowiedział: "Chodź!". Piotr wyszedł z łodzi i po jeziorze przyszedł do Jezusa. Gdy zauważył, że wieje silny wiatr, przeraził się i zaczął tonąć. Wtedy krzyknął: "Panie! Ratuj mnie!". Jezus zaraz wyciągnął rękę i chwycił go. Powiedział mu: "Człowieku małej wiary! Dlaczego zwątpiłeś?". Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, oddali Mu hołd i wyznali: "Ty naprawdę jesteś Synem Bożym". Gdy przeprawili się na drugi brzeg, przybyli do Genezaret. Tamtejsi mieszkańcy rozpoznali Go i rozgłosili tę wiadomość po całej okolicy. Przyniesiono do Niego wszystkich chorych. Prosili Go, aby pozwolił im tylko dotknąć frędzli Jego płaszcza. A kto dotknął, był uzdrowiony.

266

Dlaczego zrównoważony rozwój wymaga zasady pomocniczości?

Bez zasady pomocniczości zabrakłoby w zrównoważonym rozwoju swoistego centrum organizacyjnego: co mała organizacja może osiągnąć własnymi środkami, powinna realizować sama. Nie musi być to organizowane i reglamentowane odgórnie. Ekologii często się nadużywa, wymagając większego zaangażowania państw, reglamentacji, centralizacji, zamiast promować wolność i dopasowywać się do przestrzeni społeczno-kulturowych czy naturalnych.
Inspiracja
Jestem przekonany, że w życiu każdego chrześcijanina jest taka chwila, w której Bóg prosi, aby zrobić z Nim coś wyjątkowego – coś, czego nie moglibyśmy zrobić bez Niego. Od nas zależy, czy tak się stanie. Jest tylko jeden mały problem: jeśli chcesz chodzić po wodzie, musisz najpierw wyjść z łodzi…
Christoph Kreitz

Jeszcze lepsze codzienne doświadczenie wiary

Wzrastaj w wierze dzięki naszej oryginalnej aplikacji mobilnej.