YOUCAT Daily

wt., 18 stycznia 2022

Mk 2, 23-28

Zdarzyło się, że Jezus w szabat przechodził wśród zbóż, a Jego uczniowie zaczęli po drodze zrywać kłosy. Faryzeusze mówili do Niego: „Zobacz! Robią w szabat to, czego nie wolno!”. On im odpowiedział: „Czy nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid i jego towarzysze, kiedy znaleźli się w potrzebie i byli głodni? Jak za najwyższego kapłana Abiatara wszedł do domu Bożego i jadł poświęcone chleby, które wolno spożywać tylko kapłanom, i dał je również tym, co z nim byli”. Mówił im też:

„Szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.

Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również szabatu”.

18

Jak dochodzi do zmian w społeczeństwie?

Przesłanie biblijne, samoobjawienie Boga, odmienia nas w każdej mierze. Otrzymujemy inne spojrzenie na świat i społeczeństwo. Początek wszelkich zmian dokonuje się w ludzkim sercu: najpierw musi się dokonać wewnętrzna przemiana człowieka, by myślał i działał według przykazania Bożego, i dopiero wtedy może on działać na zewnątrz. Nawrócenie serca, o które musimy wciąż zabiegać, jest prawdziwym początkiem lepszego świata. Dopiero przez to możemy odkryć, jak należy zmienić i ulepszyć instytucje i systemy.
Inspiracja
Nosimy w sobie wszystko – Boga i niebo, i piekło, ziemię i życie, i śmierć. Wszystko, co do nas przychodzi, dobro pospołu ze złem. Ale to nie znaczy, że nie możemy poświęcić życia na leczenie rzeczywistości skażonej złem. Musimy jednak znać motywy, które inspirują nasze zmagania i musimy zaczynać od siebie, codziennie od nowa.
Etty Hillesum
(1914-1943, Żydówka zamordowana w Auschwitz)

Jeszcze lepsze codzienne doświadczenie wiary

Wzrastaj w wierze dzięki naszej oryginalnej aplikacji mobilnej.