Wsparcie
Language Selection
pl

Misja Kościoła maronickiego na Bliskim Wschodzie

Sister Micheline Mansour
Sister Micheline Mansour
20 sierpnia 2021

Kim są chrześcijanie na Bliskim Wschodzie?

Istnieje siedem Kościołów, które tworzą Kościół katolicki na Bliskim Wschodzie. Każdy z tych Kościołów ma długą historię i unikalne tradycje i kultury liturgiczne. Są one w pełnej komunii z Rzymem, ale sześć z tych wschodnich tradycji jest sui juris, czyli ma autonomiczne prawa i własnych patriarchów.

Katecheza młodzieży na Bliskim Wschodzie

Kościół katolicki generalnie przywiązuje ogromną wagę do duszpasterstwa młodzieży, ponieważ stanowi ona żywotną ramę dla misji i nowej ewangelizacji poprzez Ewangelię. Opierając się na zaleceniach Synodu Patriarchalnego Maronitów, tutejsze Biuro Duszpasterstwa Młodzieży stara się zwrócić szczególną uwagę na duszpasterstwo libańskiej młodzieży maronickiej, znajdującej się zarówno na obszarze patriarchalnym, jak i w krajach rozproszonej diaspory.

Co to jest Kościół maronicki?

Kościół maronicki ma swoje początki we wspólnocie utworzonej wokół św. Marouna, mnicha z IV wieku, który prowadził ascetyczne życie. Maronici byli zagorzałymi obrońcami dekretów Soboru Chalcedońskiego (451 r.) i dzięki temu otrzymali uznanie papieskie swojej odrębności w 518 roku. Wśród maronitów istnieje silna tradycja, że ich Kościół nigdy nie został oddzielony od Stolicy Apostolskiej od chwili jego powstania w IV wieku. Patriarcha Antiochii maronitów mieszka w Bkerke w Libanie. Kościół katolicki maronitów jest najsilniej obecny w Libanie, z mniejszymi wspólnotami w Syrii, Jordanii, Cyprze i w Ziemi Świętej. Nieco ponad połowa jego członków wyemigrowała z Bliskiego Wschodu do takich krajów, jak Argentyna, Brazylia, Australia, Francja, Meksyk, Kanada, Stany Zjednoczone, a także Polska.

Katecheza w świecie arabskim

Od czasu arabskiej wiosny (czyli protestów społecznych i konfliktów zbrojnych w krajach arabskich w latach 2010–2012) nasz ukochany Wschód zamienił się w ziemie pełne wojen, przemocy i wysiedleń. Ta bolesna sytuacja najbardziej dotyka chrześcijan, którzy stali się częścią szerszego projektu wykorzenienia w krajach Bliskiego Wschodu wiary w Chrystusa. Z tego powodu Kościół katolicki stara się na wszelkie możliwe sposoby wspierać ludzi młodych. Pomaga im głęboko zakorzenić się w wierze i bardziej przywiązać się do swojej ziemi, aby zachować tożsamość chrześcijańską na Wschodzie – przecież kolebce chrześcijaństwa i kolebce cywilizacji miłości. W ostatnim czasie Kościół czyni to także poprzez książki YOUCAT i DOCAT, które w prosty i praktyczny sposób wspierają wiarę młodych ludzi Wschodu i dają im narzędzie do świadczenia o Chrystusie pośród szaleństwa nienawiści i wojen w Libanie, Iraku, Syrii, Palestyny, Egiptu i Jordanii…

Właśnie dlatego postanowiliśmy wysłać książki YOUCAT wraz z katechumenami do Sudanu, a także do Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Fundacja YOUCAT ARABIC postara się wysłać do Egiptu 3000 egzemplarzy DOCAT z okazji wizyty papieża Franciszka w tym kraju. Ponadto uruchomiliśmy aplikację DOCAT w Libanie w obecności 8000 młodych mężczyzn i kobiet, którzy 21 maja 2017 roku zgromadzili się na modlitewnym spotkaniu młodzieży: „Jezus, Moja Radość”. Następnie książka DOCAT została wprowadzona do edukacji katolickiej w szkołach katolickich, za zgodą dyrektorów szkół katolickich w Libanie.

Nie możemy ignorować obecnej sytuacji w Libanie i ogromnego cierpienia, które powoduje rozpacz naszej młodzieży. Kościół stara się pełnić rolę wspierającą dla zubożałych rodzin, zdesperowanej młodzieży i rozdartych ludzie – zwłaszcza w czasie obecnego kryzysu gospodarczego, który pustoszy krainę cedrów, a przede wszystkim po tragicznej, gigantycznej eksplozji w porcie w Bejrucie 4 sierpnia 2020 roku, która wyrwała serce stolicy. My, jako misjonarze, pracujemy nad umocnieniem wiary i zachęceniem ludzi do przezwyciężenia tego kryzysu i do coraz większego umiłowania ziemi św. Charbela, św. Rafki, św. Ne’metallaha El-Hardiniego i innych.

Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że nowa ewangelizacja wymaga używania coraz to nowych technologii w każdych okolicznościach. Dlatego prosimy Pana, aby zesłał nam swojego Ducha, aby uczynić nas jeszcze bardziej kreatywnymi i abyśmy mieli odwagę szerzyć Ewangelię i być prawdziwymi świadkami zwycięskiego Jezusa Chrystusa w świecie. ∎