Wsparcie
Language Selection
pl

Prywatność1. Zakres

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia rodzaj, zakres i cel gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez odpowiedzialnego dostawcę, tj

YOUCAT Foundation non-profit GmbH
Ul. Biskupa Kindermanna 23
61462 Königstein im Taunus

Telefon: +49 (0) 821410108-10
na tej stronie (zwanej dalej „Fundacją YOUCAT”).

Zobacz także →Imprint.

Podstawę prawną ochrony danych można znaleźć w europejskim rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

2. Postępowanie z danymi osobowymi

Dane osobowe to informacje, które można wykorzystać do identyfikacji osoby, tj. Informacje, które można prześledzić wstecz do osoby. Obejmuje to między innymi Twoje imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Ale także dane o preferencjach, hobby, członkostwie lub witrynach przeglądanych przez kogoś, liczą się jako dane osobowe.

Nie musisz ujawniać żadnych danych osobowych w celu korzystania z tej witryny. Jednak w niektórych przypadkach Fundacja YOUCAT potrzebuje Twojego imienia i nazwiska oraz innych informacji, takich jak adres pocztowy, adres e-mail lub inne informacje, aby móc świadczyć żądane usługi.

Fundacja YOUCAT będzie gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe, które podasz online, wyłącznie w celach, które zostały Ci ujawnione. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. Gromadzenie i przekazywanie danych osobowych instytucjom i organom rządowym uprawnionym do otrzymywania informacji będzie się odbywać wyłącznie w ramach odpowiednich przepisów prawa lub jeśli jesteśmy do tego zobowiązani decyzją sądu. Fundacja YOUCAT i wszelkie zlecone przez nią firmy usługowe są zobowiązane umową do zachowania tajemnicy i przestrzegania przepisów federalnej ustawy o ochronie danych.

2.1. Dostęp do danych / plików dziennika serwera

Fundacja YOUCAT (lub jej dostawca przestrzeni internetowej) gromadzi dane (tak zwane pliki dziennika serwera) o każdym dostępie do oferty ze względów organizacyjnych i technicznych. Dane dostępowe obejmują między innymi: Nazwa odwiedzanej strony internetowej, plik, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym dostępie, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona), adres IP i żądający dostawca. Fundacja YOUCAT wykorzystuje dane dziennika wyłącznie do analiz statystycznych w celu obsługi, bezpieczeństwa i optymalizacji oferty. Jednak Fundacja YOUCAT zastrzega sobie prawo do późniejszego sprawdzenia danych dziennika, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie nielegalnego użytkowania oparte na konkretnych dowodach. Pliki dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od innych danych osobowych w bezpiecznych systemach. Nie wyciągnięto żadnych wniosków na temat poszczególnych osób.

2.2. Kontakt z nami

Podczas kontaktu z Fundacją YOUCAT (na przykład poprzez formularz kontaktowy lub e-mail), dane użytkownika są przechowywane w celu przetworzenia wniosku oraz na wypadek dalszych pytań.

2.3. Komentarze i posty

Gdy użytkownicy zostawiają komentarze na blogu lub w innych postach, ich adresy IP są przechowywane. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa Fundacji YOUCAT, jeśli ktoś w komentarzach lub we wpisach umieści nielegalne treści (obelgi, zakazana propaganda polityczna itp.). W takim przypadku sama Fundacja YOUCAT może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za komentarz lub wkład i dlatego jest zainteresowana tożsamością autora.

2.4. Newsletter

Za pomocą newslettera informujemy Cię o nas i naszych ofertach. Jeśli chcesz otrzymywać newsletter, potrzebujemy od Ciebie aktualnego adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail lub czy właściciel wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie będą gromadzone. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera i nie będą przekazywane osobom trzecim. Podczas rejestracji do newslettera zapisujemy Twój adres IP oraz datę rejestracji. To przechowywanie służy wyłącznie jako dowód w przypadku, gdy osoba trzecia niewłaściwie wykorzystuje adres e-mail i rejestruje się w celu otrzymywania biuletynu bez wiedzy upoważnionej strony. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adres e-mail i jego wykorzystanie do wysyłania newslettera. Odwołanie może nastąpić za pośrednictwem łącza w samych biuletynach, w obszarze Twojego profilu lub poprzez powiadomienie o powyższych możliwościach kontaktowych.

Pliki cookie to małe pliki, które umożliwiają urządzeniu dostępowemu użytkownika (komputer, smartfon itp.) Przechowywanie określonych informacji dotyczących urządzenia. Służą one z jednej strony łatwości obsługi stron internetowych, a tym samym użytkowników (np. Przechowywanie danych logowania). Z drugiej strony służą do zbierania danych statystycznych o korzystaniu ze strony i możliwości ich analizy w celu ulepszania oferty. Oczywiście możesz przeglądać witrynę bez plików cookie. Jeśli nie chcesz, aby Twój komputer był ponownie rozpoznawany, możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie na Twoim dysku twardym, wybierając opcję „nie akceptuj plików cookie” w ustawieniach przeglądarki.

Ustawieniami plików cookie można zarządzać za pomocą poniższych linków w odpowiedniej przeglądarce.

[Firefox] (https: // https: //support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences "Firefox"), [Internet Explorer] (https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies "IE"), [Chrome] (https://support.google.com/chrome/bin/answer.py "Chrome"), [Safari] (https://support.apple.com/kb/ph21411 „Safari”), [Opera] (https://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html „Opera”).

Możesz także samodzielnie zarządzać plikami cookie wielu firm i funkcjami używanymi do reklam. Skorzystaj z odpowiednich narzędzi użytkownika, dostępnych na stronie www.aboutads.info/choices/ lub www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Większość przeglądarek oferuje również tak zwaną „funkcję„ Nie śledź ”, za pomocą której można określić, że witryny internetowe nie chcą, aby ich śledzenie było niemożliwe. Gdy ta funkcja jest włączona, Twoja przeglądarka informuje sieci reklamowe, witryny internetowe i aplikacje, że nie chcesz, aby były śledzone pod kątem reklam opartych na zachowaniu. Informacje i instrukcje dotyczące edycji tej funkcji są dostępne pod poniższymi linkami, w zależności od dostawcy Twojej przeglądarki:

[Google Chrome] (https://support.google.com/chrome/answer/2790761 „Chrome”), [Mozilla Firefox] (https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature "Firefox"), [Internet Explorer] (https://support.microsoft.com/en-us/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track "Internet Explorer"), [Opera] (http://help.opera.com/Windows/12.10/en/notrack.html "Opera"), [Safari] (https://support.apple.com/kb/PH21416 „Safari”).

Możesz także uniemożliwić domyślne ładowanie skryptów. NoScript umożliwia uruchamianie skryptów JavaScripts, języka Java i innych wtyczek tylko w wybranych zaufanych domenach. Aby uzyskać informacje i instrukcje dotyczące edytowania tej funkcji, skontaktuj się z dostawcą przeglądarki.

Zwraca się jednak uwagę, że użytkowanie, a zwłaszcza komfort użytkowania są ograniczone bez plików cookies. Fundacja YOUCAT przechowuje jedynie identyfikator sesji w pliku cookie, który jest następnie używany na przykład do przypisania koszyka zakupów i realizacji zamówienia.

2.6. Otwieranie lub tworzenie konta

Jeśli życzysz sobie, abyśmy świadczyli usługę lub wysyłali Ci produkty, będziemy gromadzić i przechowywać Twoje dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi lub wykonania umowy. W tym celu konieczne może być przekazanie Twoich danych osobowych firmom, z których korzystamy przy realizacji usługi lub realizacji umowy. Są to na przykład firmy transportowe lub inni usługodawcy.

Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Fundacja YOUCAT nie żąda danych osobowych od dzieci i młodzieży, nie gromadzi ich i nie przekazuje osobom trzecim.

a) W celu realizacji umów kupna (inicjowanie, zawieranie, przetwarzanie, gwarancje i cofanie), naszych usług, administracji technicznej, własnych celów marketingowych oraz w celu zapewnienia korespondencji istniejącej między Tobą a nami, zbieramy dane osobowe w celu realizacji zamówienia a także za otwarcie konta klienta, które zawiera szczegółowo: imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane do płatności, e-mail, numer telefonu. W przypadku klientów biznesowych przechowywana jest również nazwa firmy, dział i identyfikator VAT. Ten identyfikator VAT jest sprawdzany przez Fundację YOUCAT w Federalnym Centralnym Urzędzie Skarbowym (Bundeszentralamt für Steuern) najpierw bez stałego przechowywania pod kątem poprawności i zapisywany dopiero po zakończeniu rejestracji.

Co do zasady, Twoje dane mogą być przekazywane kilku firmom, jeśli jest to niezbędne do realizacji naszego stosunku umownego, w szczególności w następujących przypadkach:
 b) Przekazanie następuje zawsze w celu dostawy do wyznaczonego przez nas przedsiębiorstwa spedycyjnego. Przelew zawiera tylko te dane, które są niezbędne do wysłania towaru.
 c) Jeśli do transakcji płatniczej wykorzystywane są usługi płatnicze (np. Paypal, Visa, Mastercard itp.), Twoje dane zostaną przekazane wykorzystywanym pośrednikom płatności. To samo dotyczy instytucji kredytowych, od których pobrano płatność.
 d) W przypadku zakłóceń w płatności, roszczenie może zostać przeniesione na firmę windykacyjną. Informacje można również przesyłać do agencji kredytowych. Przekazanie wymaganych do tego danych osobowych nastąpi, jeśli nie wyświadczyliście Państwo usługi pomimo upływu terminu, otrzymali Państwo dwa pisemne przypomnienia po upływie terminu reklamacji, upłyną cztery tygodnie między pierwszym upomnieniem a przekazaniem a Państwo nie kwestionowali legalności roszczenia. Poinformujemy Cię w odpowiednim czasie przed wysłaniem go do agencji kredytowej. 

Przekazane dane mogą być wykorzystywane przez usługodawców wyłącznie w celu ich przekazania.

2.7. Integracja usług i treści innych firm

Może się zdarzyć, że treści osób trzecich, takie jak filmy z YouTube, mapy z Google Maps, źródła RSS lub grafiki z innych witryn internetowych, są zintegrowane z tą ofertą online. To zawsze zakłada, że ​​dostawcy tych treści (zwani dalej „dostawcami zewnętrznymi”) znają adresy IP użytkowników. Ponieważ bez adresu IP nie mogliby przesłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Dlatego do wyświetlania tych treści wymagany jest adres IP. Dokładamy wszelkich starań, aby wykorzystywać tylko te treści, których dostawcy używają adresu IP wyłącznie w celu dostarczenia treści. Nie mamy jednak na to wpływu, jeśli dostawcy zewnętrzni przechowują adres IP, np. do celów statystycznych. O ile nam wiadomo, informujemy o tym użytkowników.

2.7.1.1. INSTAGRAM

Administrator ma na tej stronie internetowej zintegrowane komponenty usługi Instagram. Instagram to usługa, którą można zakwalifikować jako platformę audiowizualną, która umożliwia użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów oraz redystrybucję takich danych w innych sieciach społecznościowych.

Usługi Instagrama są obsługiwane przez Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, która jest obsługiwana przez kontroler i na której został zintegrowany komponent Instagram (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby jest automatycznie pytana przez odpowiedni komponent Instagram aby pobrać reprezentację odpowiedniego komponentu instagramu. W ramach tej procedury technicznej Instagram jest informowany, którą konkretną podstronę naszego serwisu odwiedza dana osoba.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Instagramie, Instagram rozpoznaje, którą konkretną podstronę odwiedza dana osoba przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są zbierane przez komponent Instagram i przypisywane do konta osoby na Instagramie przez Instagram. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, naciśnie jeden z przycisków Instagrama zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przesłane w ten sposób dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika na Instagramie tej osoby oraz będą przechowywane i przetwarzane przez Instagram.

Instagram otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Instagram, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, ilekroć dana osoba jest zalogowana na Instagramie w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej, niezależnie od tego, czy dana osoba klika na komponent Instagram, czy nie. Jeśli dana osoba nie chce, aby takie informacje były przesyłane do Instagramu, może zapobiec przekazaniu, wylogowując się ze swojego konta na Instagramie przed wejściem na naszą stronę internetową.

Więcej informacji i aktualną politykę prywatności Instagrama można znaleźć pod adresem https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about /legal/privacy/ Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2.7.1.2. REMARKETING NA FACEBOOKU

Chcielibyśmy przedstawić naszym użytkownikom w tej ofercie online reklamy dostosowane do ich zainteresowań lub oferty specjalne („reklama oparta na zainteresowaniach”) oraz ograniczyć częstotliwość wyświetlania niektórych reklam. W tym celu korzystamy z narzędzia Custom Audiences Facebooka i piksela Facebooka. Piksel Facebooka to kod Javescript, który wysyła następujące dane do Facebook Ireland Ltd, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”): - informacje nagłówka HTTP (w tym adres IP, informacje o przeglądarce internetowej, lokalizacja strony) , dokument, adres URL strony internetowej i agent użytkownika przeglądarki internetowej oraz dzień i czas użycia); - dane charakterystyczne dla pikseli; obejmuje to identyfikator piksela i dane z plików cookie Facebooka, w tym identyfikator Facebooka (używany do łączenia wydarzeń z konkretnym kontem reklamowym na Facebooku i kojarzenia ich z użytkownikiem Facebooka); - Dodatkowe informacje o wizycie oraz standardowych i niestandardowych zdarzeniach dotyczących danych. Korzystamy z następujących zdarzeń danych zdefiniowanych przez użytkownika: o Treści wyszukiwane i przeglądane na poziomie produktu; o Produkt został umieszczony w koszyku; o Wprowadzenie kasy w procesie zamawiania; oraz o Zakończenie procesu składania zamówienia. Facebook korzysta z zaszyfrowanego identyfikatora Facebooka specyficznego dla użytkownika (zawartego w pliku cookie Facebooka), aby automatycznie sprawdzić, czy dane przesyłane przez piksel Facebooka można przypisać do użytkownika Facebooka. Jeśli w Twojej przeglądarce nie jest przechowywany żaden plik cookie Facebooka, nie zostanie on przypisany do żadnej grupy użytkowników wyznaczonej jako „Custom Audience”.

Jeśli identyfikator Facebooka zawarty w pliku cookie Facebooka można przypisać do użytkownika Facebooka, Facebook przypisuje tego użytkownika do „niestandardowej publiczności” zgodnie z określonymi przez nas zasadami, pod warunkiem spełnienia odpowiednich kryteriów. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystujemy do odtwarzania reklam na Facebooku („Reklamy na Facebooku”). Jednak reklamy są wyświetlane tylko dla rozmiaru „Custom Audience” obejmującego 20 lub więcej różnych użytkowników - nie można wyciągnąć żadnych wniosków na temat właściwości poszczególnych użytkowników z miejsca docelowego reklamy. Przypisanie do „Custom Audience” trwa maksymalnie 180 dni. Okres ten rozpoczyna się ponownie, jeśli ponownie odwiedzisz naszą witrynę internetową i zastosujesz się do tych samych zasad „Custom Audience”. Facebook może powiązać Twoją wizytę na naszej stronie i powiązane działania z Twoim kontem na Facebooku. Nie jest to dla nas możliwe. Facebook dostarcza nam jedynie informacje statystyczne o korzystaniu z naszej strony internetowej za pośrednictwem statystyk odbiorców. Facebook udostępnia Twoje informacje Facebook Inc, Facebook 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, USA i wykorzystuje Twoje informacje do poprawy jakości swoich reklam, w tym do ulepszenia algorytmu optymalizacji używanego przez Facebooka do wyświetlania reklam na Facebooku i rankingu kanałów informacyjnych. Prawo do sprzeciwu: Jeśli chcesz sprzeciwić się korzystaniu z niestandardowych odbiorców witryny Facebook, kliknij tutaj. Następnie ustawiany jest plik cookie rezygnacji, który zapobiega przesyłaniu danych za pośrednictwem piksela Facebooka.

Ten plik cookie rezygnacji ma zasadniczo nieograniczony czas trwania. Należy jednak pamiętać, że funkcja Opt-Out jest związana z urządzeniem lub przeglądarką i ma zastosowanie tylko do aktualnie używanego urządzenia lub przeglądarki. Jeśli używasz kilku urządzeń lub przeglądarek, musisz zrezygnować z każdego urządzenia i każdej używanej przeglądarki. Jeśli usuniesz wszystkie pliki cookie w przeglądarce, sprzeczność może również nie być brana pod uwagę i musi zostać przez Ciebie odzyskana.

2.7.2. Newsletter2go

Newsletter2Go to oprogramowanie do marketingu e-mailowego. Oznacza to, że Twoje informacje są przesyłane do Newsletter2Go GmbH. Newsletter2Go nie może sprzedawać Twoich danych ani wykorzystywać ich do innych celów niż wysyłanie wiadomości e-mail. Newsletter2Go to certyfikowany niemiecki dostawca oprogramowania do marketingu e-mailowego, działający zgodnie z dyrektywą europejską 95/46 oraz niemiecką federalną ustawą o ochronie danych (BDSG).

2.7.3. Analityka

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim komputerze, które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny są z reguły przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, Google skróci jednak wcześniej Twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz świadczenia operatorowi innych usług związanych ze stroną internetową i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zaprzestać wykorzystywania swoich danych za pomocą tego przycisku Google Analytics na początku tej witryny. Informujemy, że Google Analytics stosuje w tej witrynie anonimizację IP.

2.7.4. Twitter

Ta strona korzysta z przycisków usługi Twitter. Przyciski te są dostarczane przez Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Można je rozpoznać po hasłach takich jak „Twitter” lub „sekwencja” w połączeniu ze stylizowanym niebieskim ptaszkiem. Za pomocą przycisków można udostępnić post lub stronę z tą ofertą na Twitterze lub śledzić dostawcę na Twitterze. Kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do witryny w tej witrynie, która zawiera taki przycisk, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera. Zawartość przycisków Twittera jest przesyłana bezpośrednio z Twittera do przeglądarki użytkownika. W związku z tym dostawca nie ma wpływu na ilość danych gromadzonych przez Twittera za pomocą tej wtyczki i informuje użytkowników zgodnie z ich poziomem wiedzy. Następnie przesyłany jest tylko adres IP użytkownika, adres URL odpowiedniej strony internetowej z zakupem przycisku, ale nie jest on używany do innych celów niż przedstawienie przycisku. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod adresem https://twitter.com/privacy.

2.7.5. GOOGLE TAG MANAGER

Ta strona internetowa korzysta z Google Tag Manager. Menedżer tagów Google to rozwiązanie, które umożliwia marketerom zarządzanie tagami witryn za pomocą jednego interfejsu. Sam Menedżer tagów narzędzi (który implementuje tagi) jest domeną bez plików cookie i nie gromadzi żadnych danych osobowych. Narzędzie uruchamia inne tagi, które z kolei mogą gromadzić dane. Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostanie ona w mocy dla wszystkich tagów śledzących zaimplementowanych za pomocą Google Tag Manager.

2.7.6. GOOGLE ADS

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała Google Ads na tej stronie. Google Ads to internetowa usługa reklamowa, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam zarówno w wynikach wyszukiwania Google, jak iw sieci reklamowej Google. Google Ads umożliwia reklamodawcy wstępne zdefiniowanie określonych słów kluczowych, które będą wyświetlać reklamę w wynikach wyszukiwania Google tylko wtedy, gdy użytkownik korzysta z wyszukiwarki w celu pobrania odpowiedniego wyniku wyszukiwania dla słowa kluczowego. W sieci Google reklamy są dystrybuowane do odpowiednich tematycznie witryn za pomocą automatycznego algorytmu i przy użyciu wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych.

Operatorem usług Google Ads jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google Ads jest reklamowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie reklam dostosowanych do zainteresowań na stronach internetowych osób trzecich oraz w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google oraz poprzez wyświetlanie reklam stron trzecich na naszej stronie internetowej.

Jeśli dana osoba dotrze do naszej strony internetowej za pośrednictwem reklamy Google, w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą, przechowywany jest tak zwany plik cookie konwersji. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie jest używany do identyfikacji osoby, której dotyczy. Jeśli plik cookie jeszcze nie wygasł, plik cookie konwersji służy do określenia, czy określone podstrony, takie jak koszyk zakupów systemu sklepu internetowego, zostały wywołane na naszej stronie internetowej. Plik cookie konwersji umożliwia zarówno nam, jak i Google śledzenie, czy osoba, która uzyskała dostęp do naszej witryny za pośrednictwem reklamy, wygenerowała przychody, tj. Zrealizowała lub anulowała zakup towarów. Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin na naszej stronie internetowej. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem reklam, tj. Do określenia sukcesu lub niepowodzenia odpowiednich reklam oraz do optymalizacji naszych reklam na przyszłość. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google Ads nie otrzymują od Google informacji, które mogłyby zidentyfikować daną osobę.

Plik cookie konwersji służy do przechowywania danych osobowych, takich jak strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta dana osoba, są zatem przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych za każdym razem, gdy odwiedza ona nasze strony internetowe. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może ujawniać dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Osoba zainteresowana może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Google umieścić plik cookie konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Ads można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba zainteresowana może sprzeciwić się reklamie opartej na zainteresowaniach przez Google. W tym celu osoba zainteresowana musi uzyskać dostęp do linku www.google.de/settings/ads z każdej używanej przez nią przeglądarki internetowej i dokonać tam wymaganych ustawień. Więcej informacji i aktualną politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/ Podstawą prawną przetwarzania jest art. . 6 ust. 1 lit. f RODO.

2.7.7. REMARKETING GOOGLE

Administrator danych zintegrował usługi Google Remarketing na tej stronie internetowej. Google Remarketing to funkcja Google Ads, która umożliwia firmie wyświetlanie reklam internautom, którzy wcześniej odwiedzili witrynę firmy. Integracja Google Remarketing umożliwia zatem firmie tworzenie reklam związanych z użytkownikami, a tym samym wyświetlanie użytkownikom Internetu reklam dostosowanych do ich zainteresowań.

Serwis YouTube jest obsługiwany przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, obsługiwana przez administratora danych i na której zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana przez odpowiedniego komponentu YouTube, aby pobrać reprezentację odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Więcej informacji o YouTube można znaleźć pod adresem https://www.youtube.com/yt/about W trakcie tej procedury technicznej YouTube i Google są informuje, jaką konkretną podstronę naszego serwisu odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba, wywołując podstronę zawierającą wideo YouTube. Informacje te są zbierane przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube danej osoby. YouTube i Google otrzymują informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, gdy osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na YouTube w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie film w YouTube, czy nie. Jeżeli taka transmisja tych informacji do YouTube i Google nie jest pożądana przez osobę, której dane dotyczą, może to uniemożliwić transmisję, wylogowując się z konta YouTube przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Zasady ochrony danych opublikowane przez YouTube, dostępne pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/, zawierają informacje o zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez YouTube i Google. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2.7.8. ZAKUPY

Używamy informacji o zamówieniach, które zbieramy ogólnie, do realizacji wszelkich zamówień złożonych za pośrednictwem Witryny (w tym do przetwarzania informacji o płatnościach, organizowania wysyłki i dostarczania faktur i / lub potwierdzeń zamówień). Ponadto wykorzystujemy te informacje o zamówieniu, aby: Komunikować się z tobą; Sprawdzaj nasze zamówienia pod kątem potencjalnego ryzyka lub oszustwa; i Jeśli jest to zgodne z preferencjami, które nam udostępniłeś, dostarczaj informacje lub reklamy dotyczące naszych produktów lub usług.

Korzystamy z informacji o urządzeniu, które zbieramy, aby pomóc nam w monitorowaniu potencjalnego ryzyka i oszustw (w szczególności adresu IP), a bardziej ogólnie w celu ulepszania i optymalizacji naszej Witryny (na przykład poprzez generowanie analiz dotyczących sposobu, w jaki nasi klienci przeglądają i wchodzą w interakcje z Witryna oraz ocena sukcesu naszych kampanii marketingowych i reklamowych).

Wreszcie, możemy również udostępniać Twoje Dane Osobowe, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami, aby odpowiedzieć na wezwanie sądowe, nakaz przeszukania lub inne zgodne z prawem żądanie informacji, które otrzymujemy, lub w inny sposób chronić nasze prawa.

Udostępniamy Twoje Dane Osobowe stronom trzecim, aby pomóc nam wykorzystać Twoje Dane Osobowe, jak opisano powyżej. Na przykład używamy Shopify do zasilania naszego sklepu internetowego - możesz przeczytać więcej o tym, jak Shopify wykorzystuje Twoje dane osobowe tutaj: [https://www.shopify.com/legal/privacy](https://www.shopify. com / legal / privacy).

2.7.9. SALESFORCE

Salesforce jest administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności, chyba że wyraźnie określono inaczej.

Więcej informacji na temat prywatności Salesforce: https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy/.

3. Rezygnacja, zmiany, poprawki i aktualizacje

Ponadto Twoje dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że będziemy do tego prawnie zobowiązani lub wyrazisz na to zgodę. Fundacja YOUCAT nie będzie wykorzystywać danych klienta do celów reklamowych, rynkowych lub badań opinii bez zgody klienta.

Dane osobowe, które nam przekazujesz w celu realizacji transakcji zamówień, mogą być przechowywane przez okres do 10 lat ze względów handlowych i podatkowych.

Nasze strony internetowe są chronione przed uszkodzeniem, zniszczeniem i nieuprawnionym dostępem za pomocą najnowocześniejszych środków technicznych. Niestety musimy na koniec zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie ma luki w zabezpieczeniach i nie może być całkowicie zabezpieczona przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z naszej strony internetowej i wszelkiej innej komunikacji internetowej z nami odbywa się zatem na własne ryzyko.

Fundacja YOUCAT zastrzega sobie prawo do zmiany środków bezpieczeństwa i ochrony danych, jeśli będzie to konieczne ze względu na rozwój techniczny. W takich przypadkach uwagi dotyczące ochrony danych również zostaną odpowiednio dostosowane. Dlatego prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją oświadczenia o ochronie danych YOUCAT Foundation gGmbH.

W każdej chwili bez podania przyczyny otrzymasz bezpłatnie informacje o przechowywanych przez nas Twoich danych. W każdej chwili możesz zablokować, poprawić lub usunąć zebrane od nas dane. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przekazanych nam danych bez podania przyczyny, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przechowywania. Proszę skontaktuj się z nami: Inspektor ochrony danych dr Karsten Kinast
i wyślij e-mail na adres privacy@youcat.org.

4. Udział w społeczności

Aplikacja Youcat Daily App zawiera interaktywne funkcje, które umożliwiają użytkownikom zamieszczanie, przesyłanie, publikowanie, wyświetlanie lub przekazywanie innym użytkownikom lub innym osobom treści lub materiałów (łącznie zwanych "Udział w społeczności") w Aplikacji Youcat Daily lub za jej pośrednictwem. Jednakże, nie zobowiązujemy się do sprawdzania treści ani żadnych innych materiałów przed ich zamieszczeniem w Aplikacji Youcat Daily i nie możemy zapewnić szybkiego usunięcia materiałów budzących zastrzeżenia po ich zamieszczeniu. Dlatego też nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania dotyczące przekazów, komunikacji lub treści dostarczonych przez dowolnego użytkownika lub osobę trzecią.

Wszystkie materiały zamieszczane w społeczności muszą być zgodne z niniejszymi Warunkami. Dostarczając jakiekolwiek Materiały Użytkownika do Aplikacji Youcat Daily lub za jej pośrednictwem, użytkownik przyznaje nam i naszym dostawcom usług oraz każdemu z ich i naszych licencjobiorców, następców i cesjonariuszy prawo do używania, reprodukowania, modyfikowania, wykonywania, wyświetlania, licencjonowania, rozpowszechniania i ujawniania w inny sposób osobom trzecim wszelkich takich materiałów w celu oferowania Aplikacji Youcat Daily. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada lub kontroluje wszelkie prawa do Materiałów społecznościowych i ma prawo do udzielenia tej licencji oraz że wszystkie Materiały społecznościowe użytkownika są i będą zgodne z niniejszymi Warunkami. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść lub dokładność Materiałów zamieszczonych w społeczności przez użytkownika lub jakiegokolwiek innego użytkownika Aplikacji Youcat Daily.

17 kwietnia 2022 roku